Coșul tau

Dragi Clienți,

Puteți comanda orice produs Lotushome de pe pagina  noastră de internet , puteți plasa comanda apăsand  butonul Adăugați în coș, situat pe pagina cu informații despre produse. La sfarșitul comenzii apăsați butonul Finalizează cumpărături și apoi vă puteți continua cumpărăturile. Vă puteți continua sesiunea de cumpărături fie că sunteți sau nu membru. Vă puteți introduce datele de plată în siguranță, după ce ați răspuns la cateva întrebări legate de comanda dv și după ce ați aprobat contractele în cauză. Puteți selecta condițiile de plată menționate pe ecranul de plată și apoi efectua plata cu carte de credit. Puteți finaliza plata în condiții de siguranță, introducand codul trimis pe telefonul dv.mobil din Sistemul de Plată 3D Secure. Livrarea și montajul produselor achiziționate cu volum  mare sunt suportate în mod gratuit de către societatea noastră.  

Este obligatorie încheierea unui contract pentru fiecare tip de produs de pe site-ul nostru,în conformitate cu Legea nr. 363/2007, Legea de Protecție a Consumatorului. Sunt menționate mai jos detaliile cu privire la formularul de pre-notificare și Contractul de Vanzare la distanță. Cumpărătorul declară că a fost informat în legătură cu caracteristicile de bază ale produsului, prețul de vanzare,modalitatea de plată, termenii de livrare, informațiile preliminare  și dreptul de renunțarere la produsele  scoase la vanzare, că a confirmat și că este de acord cu aceste informații preliminare despre produse prin intermediul electronic, și plasează comanda produselor, în conformitate cu dispozițiile Formularului de pre-notificare și ale Contractului de vanzare la distanță. Pentru fiecare comandă se va întocmi un contract, iar după citirea acestuia vi se va solicita acordul în mediul electronic.

FORMULAR DE PRE INFORMARE 

Articolul I- PĂRTILE

VANZĂTOR

DENUMIREA: MINETI ACCESORIES SRL

ADRESA: București, județul Ilfov, Str. Tineretului nr.66

TEL: 0772 082 141

Nr.Registrul Comerțului: J40/15997/2018

E-mail:info@lotushome.ro 

CUMPĂRĂTOR

NUMELE/DENUMIREA:

ADRESA:

TEL/FAX:

Articolul 2 –Obiectul contractului

Prin obiectul de activitate din Formularul de informații preliminare din acest contract se înțelege stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2007, Legea de Protecție a Consumatorului cu privire la vanzarea și livrarea produselor al căror preț este menționat în acest contract și a căror comandă a fost plasată electronic de pe site-ul www.lotushome.ro. Cumpărătorul declară că a fost informat despre caracteristicile de bază ale produsului, prețul de vanzare,modalitatea de plată, termenii de livrare, informații preliminare  și dreptul de renunțare  la produsele scoase la vanzare, că a confirmat și că este de acord cu aceste informații preliminare despre produse prin intermediul electronic și apoi plasează comanda produselor, în conformitate cu dispozițiile Formularului de pre-notificare și ale Contractului de vanzare la distanță. Notificarea preliminară și factura incluse în pagina de plată a site-ului www.lotushome.ro a vanzătorului sunt parte din prezentul contract. 

Articolul 4- Datele cu privire la produsele obiectului de activitate

4.1 Caracteristicile de bază ale produsului/produselor (tipul, cantitatea, marca, modelul,culoarea, numărul) sunt incluse pe website-ul Vanzătorului.

4.2 Prețurile afișate pe website reprezintă prețul de vanzare. Prețurile afișate pe website sunt valabile pană la o nouă modificare și actualizare a acestora. Prețurile afișate în mod periodic sunt valabile pană la sfarșitul perioadei menționate,

4.3 Prețul de vanzare al produsului sau serviciului ce face obiectul prezentului contract, cu toate taxele incluse, este după cum urmează:

Descrierea produsului

Cantitatea

Prețul unitar

Total (TVA inclus)

Preț transport

Total


Modalitatea de plată:

Adresa de livrare:

Persoana care ia în primire produsul:

Adresa de facturare:

Data comenzii:

Data de livrare:

Modalitatea de livrare:

Articolul 5 – Modalitatea de livrare și plata

5.1 Cheltuielile legate de livrare sunt în responsabilitatea cumpărătorului. În situația în care Vanzătorul declară pe website că va suporta cheltuielile legate de livrare sau că livrarea este gratuită în cadrul unei campanii de gratuitate, atunci cheltuielile legate de livrare sunt în responsabilitatea Vanzătorului. 

5.2 Livrarea se va efectua în cel mai scurt timp, în funcție de disponibilitatea stocului sau după ce valoarea produselor achiziționate de către Cumpărător a intrat în contul vanzătorului. Vanzătorul livrează produsele sau serviciile în 30 (treizeci)de zile de la plasarea comenzii și își rezervă dreptul de a prelungi această  perioadă cu 10 zile printr-o notificare în scris adresată Cumpărătorului. În cazul în care valoarea mărfurilor/serviciilor nu a fost achitată sau a fost anulată în înregistrările bancare, atunci Vanzătorul este grevat de obligativitatea livrării mărfii/produselor.

Articolul 6 - Declarațiile și obligațiile Cumpărătorului

Înainte de a intra în posesia produselor ce fac obiectul contractului, Cumpărătorul va examina aceste produse și nu le va accepta de la firma de cargo, în cazul în care aceste produse sunt strivite, sparte, au ambalajul rupt sau prezintă defecte. Cumpărătorul este de acord că un produs  luat în primire este fără defecte, întreg. După luarea în primire a produselor, responsabilitatea de a păstra cu grijă, într-o stare bună produsele aparține Cumpărătorului. În cazul în care s-a folosit dreptul de renunțare la produse, acesta nu trebuie utilizat. Factura produsului trebuie restituită. În situația în care, după livrarea produsului, cartea de credit a Cumpărătorului a fost folosită în mod ilegal de către persoane neautorizate și nu din vina Cumpărătorului, și în situația în care banca sau instituția financiară trebuie să achite Vanzătorului valoarea produsului, Cumpărătorul are obligația de a restitui în 3 (trei) zile vanzătorului mărfurile/serviciile care i-au fost livrate. În această situație, cheltuielile legate de livrare aparțin Cumpărătorului.

Articolul 7 – Declarațiile și obligațiile Vanzătorului

Vanzătorul are obligația de a livra produsul ce face obiectul contractului într-o stare bună, fără defecte, conforme caracteristicilor menționate în comandă, împreună cu certificatul de garanție și ghidul de utilizare. Dacă produsul ce face obiectul contractului este livrat unei alte persoane/instituții, alta decat Cumpărătorul, iar această persoană/instituție nu acceptă livrarea, Vanzătorul nu va fi responsabil de acest lucru. În aces caz, Vanzătorul va restitui valoarea produsului și documentele în cauză în 10 (zece) zile de la primirea notificării legate de dreptul la renunțare. Produsul va fi restituit în 20 (douăzeci) de zile. Vanzătorul va furniza  din motive întemeiate Cumpărătorului un produs de aceași calitate și la același preț înainte de încheierea perioadei de executare din contract. În cazul în care Vanzătorul consideră că este imposibilă executarea livrării produsului, va anunța Cumpărătorul în legătură cu aceasta înainte de expirarea perioadei de executare din contract.

Vanzător: Mineti Accesories SRL

Cumpărător:

Data:

CONTRACTUL DE VANZARE LA DISTANȚĂ

Articolul 1-  Părțile

1.1 Prezentul Contract a fost încheiat între Părțile de mai jos, în termenii și condițiile menționate după cum urmează:

Denumire: Mineti Accesories SRL

Adresa: : București, județul Ilfov, Str. Tineretului nr.66

Tel: 0772 082 141

E-mail: info@lotushome.ro 

Firma de Cargo cu care se va înnapoia produsul de către Cumpărător

Cumpărător: Numele/Prenumele/Denumirea: 

Adresa:

Tel/Fax:

E-mail:

1.2 O dată cu acceptarea prezentului contract, Cumpărătorul este de acord ca în situația în care confirmă comanda ce face obiectul prezentului contract să achite valoarea produsului, cheltuielile cu cargo, dacă există, sumele suplimentare menționate precum taxe și că a fost informat în prealabil în legătură cu acestea.

Articolul 2- Obiectul și conținutul contractului

2.1 Prezentul Contract a fost întocmit conform Legii cu nr. 363/2007, Legea de Protecție a Consumatorului.  Părțile prezentului contract declară că sunt de acord cu responsabilitățile și obligațiile ce decurg din acest Contract și din Reglementările legate de elementele de implementare a contractelor la distanță. 

2.2 Prin obiectul de activitate din Formularul de informații preliminare din acest contract se înțelege stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2007, Legea de Protecție a Consumatorului cu privire la vanzarea și livrarea produselor al căror preț este menționat în acest contract și a căror comandă a fost plasată electronic de pe site-ul www.lotushome.ro  

Artıcolul 3- Caracteristicile de bază și prețul produsului ce face obiectul acestui contract

3.1 Tipul produselor, cantitatea, marca/modelul, culoarea, valoarea de vanzare cu impozite incluse (cantitatea x prețul unitar) sunt după cum urmează:

Total preț unitar TVA inclus

Denumire Culoare Cantitate Total preț de vanzare rata vanzării Total preț vanzare

Total vanzare produs cu excepția cargo

Taxe cargo:

Total vanzare cu taxe cargo incluse

Modalitatea de plată

Rata de vanzare încasată

Procentul ratei utilizate la calculul ratei de vanzare:

3.2 Prețurile afișate pe website sunt valabile pană la o nouă modificare și actualizare a acestora. Prețurile afișate în mod periodic sunt valabile pană la sfarșitul perioadei menționate

Articolul 4 – Modalitatea de plată

4.1 Plasarea și confirmarea unei comenzi de către Cumpărător înseamnă că acesta își asumă responsabilitatea de a achita plata legată de comanda acestui produs/serviciu.

4.2 Secțiunea de mai sus (modalitatea de plată) prezintă informații cu privire la totalul numărului de rate, ce vor fi transmise către banca dv. În urma unor campanii organizate de banca dv, aceasta poate implementa un număr mai mare de rate peste cel selectat de dv. și vă poate oferi servicii de amanare a plății ratelor. Aceste tipuri de campanii se desfășoară la inițiativa băncii dv.,iar în situația în care societatea noastră are cunoștință de aceste campanii va oferi informații despre aceste campanii pe paginile noastre sau pe listele printate cu prețuri. 

4.3 În situația în care nu s-a afectuat plata unui ordin de plată în 3 zile lucrătoare de la efectuarea cumpărăturilor, comanda respectivă va fi anulată de către sistemul nostru. În acest caz, responsabilitatea revine Cumpărătorului. După efectuarea operației ordinului de plată, exemplarul decontului va fi trimis la adresa de email info@lotushome.ro

Articolul 5 – Livrarea produsului

Adresa de livrare:

Persoana care ia în primire comanda:

Adresa de facturare:

5.1 Livrarea produsului se va efectua de către Vanzător sau prin intermediul unei firme de cargo la adresa de mai sus a Cumpărătorului.

5.2 În situația în care la momentul livrării produsului, Cumpărătorul  nu se găsește la adresa menționată, se va considera că sarcina Vanzătorului a fost dusă la bun sfarșit. Din acest motiv, orige pagube ce decurg din luarea în primire întarziată a produselor comandate de către Cumpărător, împreună cu cheltuielile datorate faptului că firma de cargo a fost obligată se restituie produsele Vanzătorului, revin în responsabilitatea Cumpărătorului. 

5.4 Vanzătorul nu este responsabil pentru niciun fel de problemă apărută în etapa de livrare a produsului către Cumpărător de către firma cargo sau de nelivrarea produsului. În acest caz, responsabilitatea pentru problemele apărute aparține firmei de cargo.

Articolul 6 – Dispoziții generale

6.1 Cumpărătorul declară că a citit informațiile preliminare despre caracteristicile de bază ale produsului, prețul de vanzare,modalitatea de plată, termenii de livrare și dreptul de renunțare la produse pe site-ul www.lotushome.ro , că a fost informat despre aceste lucruri înainte de întocmirea contractului și că și-a dat acordul  în acest mediuelectronic.

6.2 Prin confirmarea acestui Contract la distanță, Cumpărătorul este de acord și confirmă faptul că i-au fost transmise într-un mod corect și în întregime de către Vanzător caracteristile de bază ale produselor comandate, prețul produselor cu taxele aferente, informațiile legate de efectuarea plății și livrare. Vanzătorul informează  fără întarziere Cumpărătorul că a primit comanda și că operația a fost efectuată, prin cel puțin unul din mijloacele electronice următoare: poștă electronică, mesaj scurt, telefon sau fax.

6.3 Produsul ce face obiectul contractului va fi livrat Cumpărătorului sau persoanei/instituției în cauză în 30 de zile de  la plasarea comenzii, fără a depăși această perioadă, la adresa Cumpărătorului, menționată în infomațiile preliminare de pe internet.  

6.4 Vanzătorul nu este responsabil în cazul în care produsul ce face obiectul contractului este livrat unei persoane/instituții alta decat Cumpărătorul, iar această persoană/instituție nu acceptă livrarea.

6.5 Vanzătorul are obligația de a livra produsul ce face obiectul contractului într-o stare bună, fără defecte, conform caracteristicilor menționate în comandă, împreună cu certificatul de garanție și ghidul de utilizare

6.6 Pentru livrarea produsului ce face obiectul contractului este nevoie ca acest contract să fie aprobat de către Cumpărător, iar valoarea produsului să fie achitată de către Cumpărător într-o modalitate selectată de acesta. În cazul în care dintr-un motiv sau altul nu se relaizează plata produsului sau plata este anulată în operațiile bancare, Vanzătorul nu este obligat să livreze produsul comandat.

6.7 În situația în care, după livrarea produsului, cartea de credit a Cumpărătorului a fost folosită în mod ilegal de către persoane neautorizate și nu din vina Cumpărătorului, și în situația în care banca sau instituția financiară trebuie să achite Vanzătorului valoarea produsului, Cumpărătorul are obligația de a restitui în 3 (trei) zile vanzătorului mărfurile/serviciile care i-au fost livrate. În această situație, cheltuielile legate de livrare aparțin Cumpărătorului. În caz contrar, Cumpărătorul acceptă și declară că este de acord ca Vanzătorul să recurgă la orice cale în scopul obținerii de compensări.

6.8 Dacă Vanzătorul se vede în imposibilitatea de a duce la îndeplinire serviciul/produsul comandat , acesta poate furniza Cumpărătorului un produs diferit, de aceași calitate și la același preț, cu acordul Cumpărătorului și înainte de încheierea perioade de executare din contract.

6.9 Vanzătorul va păstra timp de trei ani datele și documentele legate de fiecare operațiune în parte cu privire la dreptul de retragere, informațiile și livrările din conținutul acestui contract

Articolul 7 – Dreptul la renunțare

7.1 Cumpărătorul are dreptul de a renunța la produse în termen de 14 zile de la livrarea produsului ce face obiectul contractului la adresa sa sau a unei persoane/instituții indicate de către acesta. Vanzătorul va restitui Cumpărătorului valoarea produsului în termen de 14 zile de la prinirea notificării de renunțare. Taxele de cargo ale produsului respectiv sunt suportate de către Cumpărător.

7.2 Valoarea produsului va fi restituită Cumpărătorului prin aceași metodă financiară. Un Cumpărător care a achitat cu cartea de credit va primi înapoi valoarea produsului achiziționat  pe cartea de credit, în situația în care se folosește dreptul la renunțare (cand produsul ce face obiectul comenzii nu a fost furnizat din mai multe motive, sau în situația în care s-a decis de către un ordin judecătoresc restituirea  valorii produsului). Vanzătorul nu este responsabil dacă, în cazul plăților efectuate în rate cu cartea de credit a Cumpărătorului și după ce  valoarea produsului a fost înnapoiată băncii respective, aceasta din urmă întarzie efectuarea plății către Cumpărător. Cumpărătorul acceptă în avans că nu va fi posibil ca Vanzătorul să depună eforturi în direcția plăților bancare întarziate.

  1. 3 Pentru ca Cumpărătorul să poată folosi dreptul de renunțare cu privire la produsele menționate în articolul 6.8 din acest contract, este necesar ca ambalajul produsului să nu fie deteriorat sau deschis, iar produsul să nu fie utilizat.

7.4 În cazul în care se folosește dreptul la renunțare din acest contract, factura (i) produsului/produselor trimise Cumpărătorului sau persoanei indicate de Cumpărător (dacă factura produsului/produselor ce se doresc a fi restiuite este factură de restituire instituțională) și secțiunea din factura de restituire trimisă de către Vanzător Cumpărătorului trebuie completată în întregime, iar după ce a fost semnată trebuie retrimisă împreună cu produsul Vanzătorului. (ii) În cazul în care produsul este ambalat în cutie , acesta trebuie livrat împreună cu accesoriile respective, fără defecte.

7.5 Cumpărătorul este obligat să restituie marfa în termen de 10 (zece) zile de la trimiterea notificării cu privire la dreptul la renunțare, în caz contrar Vanzătorul nu este responsabil de folosirea dreptului la renunțare. Cumpărătorul este responsabil de pierderile financiare și pagubele apărute în cazul în care nu restituie mărfurile.

7.6 În cazul în care valoarea unui produs este diminuată din vina Cumpărătorului sau produsul nu este restituit, Cumpărătorul va suporta pagubele suferite de Vanzător.

7.7 Taxele vamale pentru produsele livrate în afara țării aparțin Cumpărătorului. Cumpărătorul nu beneficiază de dreptul la renunțare pentru produsele neridicate din vamă.

7.8 Persoanele fizice și juridice care nu se regăsesc în descrierea consumatorilor nu pot beneficia de dreptul la renunțare, conform Legii de Protecție a Consumatorilor.

7.9 Cumpărătorul este obligat să înformeze Vanzătorul de dreptul la renunțare în termen de 14 zile prin e-mail sau fax, iar produsul nu trebuie să fie folosit, conform dispozițiilor articolului 8. Notificarea cu privire la dreptul la renunțare nu se poate realiza telefonic. Formularul dreptului la renunțare se găsește pe site-ul nostru.

Articolul 8 – Produsele pentru care nu se poate folosi dreptul la renunțare

8.1 Nu se poate folosi dreptul la renunțare în cazul produselor pregătite în conformitate cu necesitățile și preferințele Cumpărătorului. În același fel, nu se beneficiază de dreptul la renunțare în cazul produselor al căror ambalaj, bandă, sigiliu, elemente de protecție au fost distruse, deschise.

8.2 Nu este posibilă folosirea dreptului la renunțare nici în cazul produselor/mărfurilor ce nu pot fi restituite (perne, pilote, cearșafuri da pat care intră în contact cu corpul uman în timpul utilizării acestora) sau produselor al căror ambalaj a fost deschis.


Articolul 9 - Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Mineti Accesories S.R.L., prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

  • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
  • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
  • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
  • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
  • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
  • interesului legitim aparținând Mineti Accessories S.R.L., care derivă din natura obiectului de activitate.

Mineti Accesories S.R.L va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, Mineti Accesories S.R.L, declară că perioada proprie de retenție este de 3 ani.